Hotline asenco
 • Trung tâm Môi trường ICE

  1. Thi công lắp đặt Môi Trường
  2. Chuyển giao Công nghệ Môi trường
  3. Đào tạo lĩnh vực Môi trường

 • Tư vấn Công nghệ Môi trường

  1. Xử lý Rác thải:
  Rác sinh hoạt, Nguy hại, Y tế
  2. Xử lý Nước thải:
  Nước thải Công nghiệp và Dân dụng

 • Tư vấn Đầu tư Xây dựng

  1. Thiết kế / Thẩm tra thiết kế / Hạng II:
  Hạ tầng kỹ thuật / Công nghiệp nhẹ / Dân dụng
  2. Lập Quy hoạc xây dựng / Hạng II